Práci mění i spokojení lidé, říkají nová data

V posledních 12 měsících změnilo práci 16 % lidí. Zajímavé je, že skoro polovina uvedla, že se u předchozího zaměstnavatele cítili dobře. Co je přimělo „zvednout kotvy“?

Práci dnes mění i spokojení lidé, zjistil výzkum.

Líbí se mi tu, ale i tak odcházím

Velké množství nabídek na pracovních portálech i jinde láká ke změně také ty, kterým se v dosavadní práci líbilo. Zjistil to podzimní výzkum JobsIndex, ve kterém odpovídal reprezentativní vzorek 1001 zaměstnaných ve věku 18 – 65 let.

Každý šestý Čech změnil v posledních dvanácti měsících práci, říká dále JobsIndex, který mapuje aktuální trendy na trhu práce. Více než polovině z nich (56 %) se tímto krokem ulevilo. Uvedli totiž, že už se v práci necítili spokojeně. Jenže zbývajících 44 % spokojených bylo – a přesto odešli.

Jak přetáhnout spokojené

Spokojených, kteří se nechali přetáhnout jinam, navíc v porovnání s jarní vlnou dotazování přibylo. Ti, kteří se ke změně skutečně rozhoupali, jsou teď výrazně spokojenější, uvádí JobsIndex.

Důvody ke změně se u spokojených a nespokojených liší. Spokojení hledají kromě vyšší mzdy celkově zajímavější příležitost. Řeší tedy lepší náplň práce, časovou flexibilitu a možnost dělat si věci po svém.

Nespokojení touží spíše odněkud utéct – vadí jím neodpovídající ohodnocení nebo špatné mezilidské vztahy.

5 hlavních důvodů ke změně u spokojených:

  1. Vyšší mzda
  2. Lepší náplň práce
  3. Lepší dostupnost pracoviště
  4. Lepší pracovní prostředí
  5. Větší flexibilita

5 hlavních důvodů ke změně u nespokojených:

  1. Vyšší mzda
  2. Lepší, slušnější přístup k lidem
  3. Lepší kolegové
  4. Lepší pracovní prostředí
  5. Náplň práce

Když nestačí jen vyšší mzda

Když se zeptáte lidí, co by je motivovalo ke změně práce (bez ohledu na to, zda jsou právě otevření novým nabídkám, nebo ne), 8 z 10 odpoví: vyšší mzda.

Ve skutečnosti to ale tak černobílé není. Přetahování lidí penězi má své limity. Konkrétně u vzdělanějších zaměstnanců je motivace ke změně mnohem komlexnější. Od nové práce čekají kariérní posun, možnost učit se nové věci nebo lepší časovou flexibilitu.

V příštím článku se proto zaměříme na benefity, přesněji řečeno na to, co o nich zjistil podzimní JobsIndex.

 
Sdílejte
Necháváte lidi pracovat z domu?
0