Věříme, že HR patří do úzkého vedení firmy

Dozrál čas na dobrý obsah pro personalisty. Čas vytvořit místo, kam si budou lidé z HR chodit pro informace, inspiraci a nástroje k vlastnímu růstu. Převést ideu takového místa do praxe ale není jednoduché. Umí to Lucie Vurbsová, která má v LMC na starosti projekt Content Hubu a rozjíždí v něm online magazín, sociální sítě, několik druhů newsletterů a jednou třeba i HR televizi.

Foto: Václav Jedlička

Proč se LMC rozhodlo rozjet velký hub médií pro personalisty?

Ten nápad se objevil zhruba před dvěma lety. Zabývali jsme se tehdy otázkou, co bychom mohli našim klientům dát „navíc“. Jak jim být lepšími partnery. Chodila jsem tehdy na schůzky a rozhovory do firem a personalisté, se kterými jsme si povídali, nám často zmiňovali, že by ocenili jedno místo, kam by mohli chodit čerpat informace z HR světa. Zjistit, co se děje nového. Podívat se na nejnovější data, statistiky a jejich interpretace. Poradit se v otázkách pracovního práva. My jsme se na základě těchto nápadů rozhodli takové místo vytvořit. Začali jsme ho psát jako blog a postupně jsme ho rozšiřovali do dnešní podoby hubu s širokým záběrem obsahu i médií.

Do té doby to nikdo nedělal?

Neexistovalo nic s tak širokým záběrem. Jsou samozřejmě lidé a firmy, kteří píšou velmi zajímavě o různých oblastech HR, o marketingu a dalších okruzích. My ale pojímáme Content Hub daleko šířeji. Navíc nás od konkurence odlišuje přístup k datům z trhu práce a jejich analýzám.

Dá se nějaký podobný projekt najít v cizině?

Přímou inspiraci nemáme. Vycházeli jsme opravdu přímo z konkrétních požadavků tuzemských personalistů a Content Hub jsme jim šili doslova na míru. Zajímavých blogů a portálů v cizině ale existuje celá řada. Já osobně třeba sleduji Human Resources Today, což je našemu Hubu poměrně podobný webový magazín. Zajímavý je i Harvard Business Review, kde se kromě HR píše také o marketingu, nových technologiích a dalších oblastech, které se dnes s HR vlastně velmi úzce pojí.

Jak sama říkáte, oblastí, které se s HR pojí, je celá řada. Jak si stanovujete šíři záběru?

Vycházíme z kvantitativního výzkumu, který jsme si prováděli mezi personalisty. Účastníky průzkumu jsme vybírali tak, abychom postihli HR pracovníky ze všech oblastí a ve všech stadiích profesní kariéry. Každý z nich totiž na Hubu hledá něco jiného. Náboráře budou zajímat témata z psychologie a metodiky náboru. HR manažeři zase vyhledávají informace o pracovním právu, jiné zajímá práce s týmy, leadership. Vyšší manažeři potřebují mít přístup k aktuálním datům a statistikám trhu práce, ale také k inspiraci, jak pomáhat firmě uspět ve svém oboru, jak zvládat employer branding a jak být partnerem vedení společnosti.

Když se vám rozrůstá záběr obsahu, rozrůstá se i šíře čtenářů? Budete připravovat i obsah, který zacílí, dejme tomu, také na lidi, co si práci hledají?

Pro ně připravujeme obsah na portály Jobs.cz a Prace.cz. Záběr LMC Content Hubu ale chceme rozšiřovat. Zatím se věnujeme především profesionálům v HR. Do budoucna ale chceme psát i například pro manažery, k nimž jejich kolegové v HR nabírají zaměstnance, a měli by tím pádem vědět o procesu náboru a HR obecně co nejvíc. Chtěli bychom k nám přivést i velké šéfy, finanční a výkonné ředitele. Jde nám totiž v konečném důsledku o to, aby se HR stalo nedílnou součástí úzkého vedení firmy. Aby se podílelo na strategických rozhodnutích a ovlivňovalo podobu firemního byznysu. Pro to je ale nezbytné, aby se nejvyšší vedení dozvědělo co nejvíce o fungování HR a naopak kolegové z lidských zdrojů aby měli přehled o tom, jak k vedení firmy přispět. Aby věděli o nástrojích a možnostech, které jsou na trhu k dispozici a mohou jim v tom pomoct.

Mít portál nabitý informacemi je pro uživatele určitě užitečné, ale předpokládám, že důležitá je i čtivost. Jak se o ni staráte?

Mít portál nabitý informacemi je pro uživatele určitě užitečné, ale předpokládám, že důležitá je i čtivost. Jak se o ni staráte?Snažíme se, aby celkové vyznění Hubu i jeho obsah byly pro čtenáře atraktivní. Některé materiály přesahují do možná až lifestylové podoby. Už jen díky tomu, že všichni naši čtenáři pracují s lidmi, mají spoustu zážitků, historek a zkušeností z praxe a rádi je mezi sebou sdílejí. Prvořadý je samozřejmě obsah, ale když na portál zařadíme nějaké odlehčené téma jako „Největší špeky ze CVček“, víme, že je to něco, s čím se doslova každý z našich čtenářů dokáže ztotožnit. Ty články také patří k nejčtenějším.

Máte tudíž přehled, co a jak se čte?

Máme statistiky čtenosti a těší nás, že se zvedá jak čtenost celková, tak dočtenost jednotlivých článků a podíl organického obsahu. Bereme to jako důkaz toho, že píšeme něco, co čtenáře opravdu zajímá.

Jakou čtenost tedy máte?

Teď přes léto se pohyboval počet návštěvníků kolem třiceti tisíc měsíčně. Vzhledem k tomu, že u nás působí zhruba osmdesát tisíc personalistů, je to poměrně slušné číslo. Zvlášť na dobu dovolených. Časem máme ambici přinášet obsah všem.

Máte tipy na články, které byste tady na blogu nebo v dalších médiích z rodiny LMC rádi viděli? Neváhejte nám napsat na dejtevedet@lmc.eu.

Když vás poslouchám, napadá mě, proč vlastně něco podobného už u nás neexistuje dávno?

To je dobrá otázka. Když jsme se bavili s kolegy z HR, zjišťovali jsme, že se lidské zdroje dlouho pohybovaly na okraji zájmu firem. Řada lidí se do HR dostala z jiných profesí, dlouhou dobu nebylo možné obor vůbec studovat. Jak se ale firmy rozrůstají, tak si HR získává pozici velmi důležitého oddělení ve firmě, a tím pádem roste i poptávka po informacích a materiálech, které jsou pro jeho práci potřebné. My jsme díky našemu postavení na trhu s velkým množstvím HR profesionálů v kontaktu a o jejich potřebách víme. Přišlo nám tedy logické vyjít jim vstříc a zdroj informací jim vytvořit. Zkráceně řečeno, na Content Hub dozrál čas.

Dozrál tedy i čas na to, aby firmy začaly brát HR vážně?

V dnešní situaci, kdy firmy těžko hledají nové zaměstnance, to ani jinak nejde. Nejsme v situaci, kdy by se na každou volnou pozici sešlo sto padesát odpovědí a personalisté si mohli vybírat. Firmy dnes musí o celém procesu náboru uvažovat jinak a brát ho za zásadní součást firemní strategie. Role HR oddělení v tomto kontextu přirozeně roste.

Vybaví se vám něco, co se v LMC Hubu obzvlášť povedlo?

Když se ohlédnu zpátky, myslím si, že jsme podstatně přispěli ke zvládnutí situace kolem zavádění opatření GDPR. V oboru HR, který pracuje s celou řadou osobních údajů, to bylo velké téma, ale hodně firem, které personalistům pomáhají, se od něj distancovalo. My jsme se k tomu postavili přesně opačně a GDPR jsme zpracovávali opravdu podrobně. Udělali jsme videokurz, sepsali obsahovou kuchařku, publikovali články a vůbec jsme vytvořili zásobu obsahu, který personalisté sledují a využívají dodnes. Z něčeho takového můžeme mít dobrý pocit. Není to sice „sexy“ lifestylový obsah, ale hodně kolegům opravdu pomohl.

Co chystáte do budoucna?

Chceme Hub dále rozšiřovat o nové platformy i formáty. Plánujeme začít tvořit videoobsah, zařadit do nabídky podcasty a další formáty, které sice už u nás existují, ale nesoustředí se na jednom místě. Kromě toho se chceme zaměřit na samotné fungování magazínu, jeho podobu a uživatelskou funkčnost. Zvýšit frekvenci aktualizace obsahu, zaměřit se úžeji na jednotlivé cílové skupiny. Kromě aktuálně se měnícího obsahu hodláme přidat stabilní rubriky a vůbec ho hodláme posunout do podoby regulérního technologického média.

 
Sdílejte
Necháváte lidi pracovat z domu?
0