Cesta HR: Od administrativy ke strategické business funkci

Firmy v Česku hledají stále častěji HR leadery, kteří by dokázali přebudovat HR oddělení z podpůrné, administrativní funkce na funkci obchodní a strategickou. S Kristýnou Fleischmannovou, HR manažerkou společnosti Auria, která vyrábí automobilové komponenty v Nových Zákupech (Českolipsko), jsme mluvili o tom, že začít se musí u změny myšlení.

Kristýna Fleischmannová

Kristýno, jak vypadalo HR, když jste přišla do Aurie?

Nastoupila jsem před dvěma lety v době, kdy už bylo na českém trhu zcela jasné, že výrobní podniky nemají kde brát pracovní sílu právě do výrobních pozic. Prvním urgentním tématem tak bylo rozložení a počet zaměstnanců a stabilizace výroby. Bohužel, HR na takové akce nebylo připravené a i u manažerů mělo pověst administrativní funkce. Vzala jsem to jako příležitost ukázat, že HR může být efektivní a rychlý partner pro byznys.

Jaké byly vaše další kroky?

Po zvládnutí krizových situací jsem se v prvních týdnech soustředila na analýzu procesů. Náš závod patří mezi ty větší, takže jsem musela nejdříve pochopit, kde může být přidaná hodnota HR v tomto konkrétním prostředí. Zaměřila jsem se na jednotlivá oddělení a jejich potřeby.

Co jste podnikla směrem k managementu společnosti?

S každým manažerem jsem absolvovala krátkou schůzku a nejvíce mě zajímalo, co od HR očekávají oni sami. HR do té doby plnilo spíše administrativní funkci. Vzpomínám si na první workshop, který jsem vedla asi dva týdny po nástupu, na téma stabilizace zaměstnanců a zamezení fluktuace. Pochopila jsem, že manažeři do té doby nebyli zvyklí takto s HR spolupracovat. Zpočátku nebylo jednoduché je přimět k dialogu, obzvláště na otevřeném fóru ostatních manažerů a jejich nadřízených. Musela jsem zvolit opravdu individuální přístup a s každým z nich nastavit spolupráci.

Jak jste pracovala s HR týmem?

V prvních týdnech, kdy jsem řešila krizi, jsem byla vděčná za podporu týmu ve smyslu splnění jasně zadaných úkolů. „Zdědila“ jsem ale tým s potřebnými kompetencemi a chutí do změny. S malými změnami, spočívajícími v přerozdělení specializací, je mé oddělení stále ve stejném složení. Na čem jsme ale museli společně hodně zapracovat, bylo sjednocení očekávání a nastavení společné cesty dopředu. Můj tým byl zvyklý pracovat zcela jinak, než jaká byla moje očekávání a aktuální potřeby společnosti. Když to přeženu, tak já už jsem uběhla půlmaraton, ohlédla se a můj tým byl teprve na startu. Pochopila jsem, že i já musím své postoje a způsob vedení týmu změnit.

Co přesně jste udělala?

Z počátku jsme se opravdu hodně věnovali systematizaci naší práce. Tedy základním věcem, jako je naplnění legislativních požadavků, úpravě interních předpisů, reportingu, způsobu komunikace. Tuto část přeměny považuji za úspěšně uzavřenou. Až následně jsme začali pracovat na vyladění souhry HR jako týmu.

Co bylo nejtěžší?

Pozice HR manažera nebývá snadná v žádné společnosti. Pro mě osobně je nejtěžší se smířit s jistým osamocením této pozice. Abych to vysvětlila, HR manažer, přestože je součástí týmu manažerů,  se v podstatě nikdy nemůže chovat jako ostatní členové týmu a ani navazovat vztahy. HR manažer nebývá milovaný, osobně považuji za úspěch být HR manažer respektovaný. O to důležitější je pro mě můj HR tým a jeho harmonie – z něho potom čerpám sílu pro změny a inspiraci pro další směřování. Neřekla bych tedy nejtěžší, ale nejzásadnější pro mě bylo vybudovat vztahy, důvěru a pocit vzájemného společného směřování v rámci HR týmu. Dnes můžu říct, že jsme ve fázi, kdy se na sebe jako tým mnohem více vzájemně spoléháme, naučili jsme se jít za výsledkem společně a dokážeme se s dílčích úspěchů společně radovat.

Co považujete za největší úspěch?

To, že dnes mám stabilní, specializovaný a hlavně sebevědomý HR tým, který dokáže být dobrým partnerem pro společnost. Nejpříznivější dopad vnímám právě v základech naší HR práce, což dnes v době happiness manažerů, relaxing místností, donášek obědů až na pracovní stůl, pets & kids friendly offices, může znít trochu banálně. A je to právě systematizace, stabilizace a transparentní komunikace procesů. Trochu to rozvedu: Systematizace – zavedli jsme funkční směrnice upravující základní procesy. Stabilizace – největší pokrok vnímám v oblasti zpracování mezd, kde se nám podařilo upravit proces tak, aby v něm byly minimální manuální zásahy, což se projevilo na efektivitě, správnosti a rychlosti zpracování mezd. A to ocení i zaměstnanci, protože pocitově mají výplatu dříve. Komunikace – rozvíjíme jak externí komunikaci a snažíme se vytvářet pravdivý employer branding, ale co je důležitější, aktivně komunikujeme se zaměstnanci a snažíme se je zapojit do probíhajícího dění v závodě.

Jak vnímají změny zaměstnanci a manažeři?

Ráda bych řekla, že všechny změny byly ihned očividné a akceptované, ale to možná tak pro mě a moje HR oddělení. V rámci vnímání změn ve společnosti myslím, že je to velmi individuální.  Myslím, že jako oddělení jsme více transparentní jak pro zaměstnance, tak pro management. Máme rozdělené kompetence, což zpříjemňuje i servis zaměstnancům, protože vědí na koho se s čím mohou obrátit. Zabýváme se také marketingem společnosti a zlepšujeme pracovní prostředí v našem závodě. Zaměřujeme se hlavně na aktivity, které by měly zajistit našim zaměstnancům kvalitní život i mimo práci. Zároveň se snažíme zapojit naši společnost i do dění v regionu a profilovat se jako sociálně zodpovědná společnost.

 • Kristýna Fleischmannová a Auria
 • Auria (Auria Automotive Holding) vznikla před rokem jako společný podnik společností Shanghai Shenda Co., Ltd. a International Automotive Components (IAC).  Má téměř 7000 zaměstnanců po celém světě. Společnost je předním světovým dodavatelem automobilových akustických a textilních řešení. Závod v Nových Zákupech je jedním z největších a zároveň nejstabilnějších zaměstnavatelů na Českolipsku.

  Tereza Valášková
  S personalistikou začala v 26 letech. Prošla personální agenturou jako headhunter, věnovala se internímu HR jako specialista i manažer. Dnes má vlastní poradenský projekt: Průvodce kariérou. Konzultace poskytuje jak personalistům, tak uchazečům.

   
  Sdílejte
  Necháváte lidi pracovat z domu?
  0