3 tipy, co dělat, když na pozici reaguje méně než 10 kandidátů

Nejhůře se shánějí lidé na specializované pozice v profesích náročných na znalosti. Vyplývá to z dat portálu Jobs.cz, která nabízejí přehled nejčastěji poptávaných pozic a průměrných počtů reakcí na ně. Jejich analýza jasně ukazuje, kde mají firmy rezervy v obsazování bílých a zlatých límečků.

Jak zvýšit počet reakcí na pracovní inzerát

Nejnovější Datová snídaně z dílny LMC mapuje trh práce v celkovém kontextu. Situace se liší mezi jednotlivými pracovními portály i typy pozic, kdy „nabídka a poptávka“ nejsou rovnoměrně rozloženy. Porovnání dat z Jobs.cz a Prace.cz potvrzuje, že hlad je zejména po specializovaných bílých a zlatých límečcích.

„U pozic s nižší kvalifikací a obecnějším zaměřením převažuje množství CV kandidátů hledajících práci, trh je zde docela dobře prostupný. Zato u pozic s výrazně náročnější kvalifikací nebo větší specializací opravdu není moc kde brát – a zaměstnavatelé si proto u nich obvykle poměrně nákladně jen přetahují lidi mezi sebou,“ vysvětluje analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

„Jiná řešení vyžadují výraznou změnu přístupu.“

Tomáš Ervín Dombrovský

analytik LMC

Hledáte specialisty? Na některé pozice reaguje v průměru jen 5 uchazečů

Data z portálu Jobs.cz, který se zaměřuje na bílé a zlaté límečky, ukazují disproporce mezi počty inzerovaných pozic a množstvím reakcí na ně. Najdeme tu profese, na které reaguje v průměru 15 i 20 kandidátů na jedno místo a z pohledu zaměstnavatelů není zvlášť těžké je obsadit. Jde například o administrativu, obchod, call centra a podobné, obecně zaměřené pozice.

Na druhé straně jsou některé pozice orientované na specifické znalosti a dovednosti, které jsou extrémně nedostatkové a mají v průměru méně než 10 reakcí.

Kritická situace nastává, pokud je průměrný počet reakcí na pozici pod 5, to již pro zaměstnavatele znamená opravdu velký problém.

Často obsazované pozice s nejnižšími průměrnými počty reakcí:

 • 2,7 –⁠ elektrotechnik
 • 2,9 –⁠ elektroinženýr
 • 3,4 –⁠ vývojový inženýr
 • 3,6 –⁠ technik ve strojírenství
 • 3,9 –⁠ kvalitář
 • 3,9 –⁠ technik
 • 4,0 –⁠ konstruktér
 • 4,0 –⁠ projektant
 • 4,1 –⁠ finanční poradce
 • 5,2 –⁠ technik ve stavebnictví
 • 5,7 –⁠ bankovní specialista
 • 6,0 –⁠ programátor
 • 6,3 –⁠ IT analytik
 • 6,4 –⁠ správce operačních systémů a sítí
 • 6,9 –⁠ IT konzultant

Zdroj: Jobs.cz, Datová snídaně (Q1, 2023), průměrný počet reakcí (CV) zaslaných kandidáty na 1 pozici za 30 dní

Nový pohled na to, kde hledat řešení

Jiný a velmi důležitý přístup k této problematice spočívá v „rozhození větších sítí“ do moře potenciálních kandidátů. K výraznému rozšíření záběru dochází, jakmile zaměstnavatelé otevřou pozice juniorům, absolventům či nováčkům v oboru. V případě některých profesí to mohou být i lidé ve středním a vyšším věku, kteří si doplní nebo výrazně zvýší kvalifikaci. Velkou šanci na úlovek představuje také umožnění částečných úvazků a transparentnost v podmínkách.

Řešení č. 1: Dejte příležitost absolventům i starším ročníkům a zaučte je

Cesta, jak se i na extrémně přebraném trhu dostat k lidem, kteří do dané činnosti mohou naskočit. Patrné je to na příkladu nedostatkových programátorů: na vypsanou pozici vychází v průměru 6 odpovědí, jakmile však jde současně o místo vhodné pro absolventy, reakcí je v průměru již 7,7. Otevřením pozic pro absolventy firma rázem získává zhruba 20–⁠30 % kandidátů navíc. Zřejmé je to také u IT analytiků, kde je nárůst z 6,3 reakcí na pozici na 8 odpovědí v případě míst vhodných pro absolventy, nebo IT konzultantů, kde se průměrný počet odpovědí zvedá z 6,9 na 8,4 reakcí na pozici. Extrémním příkladem je pak pozice účetních, kde se běžně sejde 10,9 odpovědí na pozici, zato 17,1 reakcí, pokud je místo inzerováno jako vhodné i pro absolventy.

„Čerstvým absolventem či juniorním kandidátem rozhodně nemusí být pouze člověk do 25–⁠30 let věku, který nedávno dokončil své vysokoškolské studium. Díky rozšiřující se nabídce rekvalifikací a vzdělávacích programů nejrůznějších poskytovatelů ze soukromé, neziskové i veřejné sféry a zvyšující se podpoře ze strany státu je čím dál tím běžnější, že se takovými čerstvými posilami stávají i lidé ve středním a vyšším věku. Vřele doporučuji otevírat stáže a praxe pro nováčky začínající v oboru bez ohledu na jejich věk,“ říká analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Zaměstnavatel by měl počítat s tím, že nováčky, ať jde o juniory, nebo třeba rekvalifikované pracovníky středního či vyššího věku, dotrénuje. Musí do nich investovat, podle typu pozice může jít o měsíce, než se dostatečně zaučí. Například u IT juniorů trvá adaptace půl roku, u někoho i déle. Ve výsledku ale firma do roka získá relativně zkušené lidi, kteří pro ni budou dlouhodobě přínosem. Zároveň budou za příležitost uchytit se v nové profesi velmi vděční, pravděpodobně tedy budou i silně motivovaní a poměrně loajální (a třeba díky tomu vydrží ve firmě déle).

Řešení č. 2: Nabídněte částečné úvazky, své šance zvednete o 40 %

Rekvalifikace ve firmách je možná pouze u některých pozic a jen někde se lze otevřít nováčkům a vsadit na jejich zaškolení. Není to cesta pro profese, kde je nutné dlouhodobé odborné vzdělání a dovednosti nelze získat v době přijatelné pro zaměstnavatele. Pak je třeba hledat jiné cesty. Jednoznačně pomáhá, pokud je firma ochotná otevřít se možnosti zkrácených úvazků.

Data z pracovních portálů LMC ukazují, že otevřenost částečným úvazkům zvedá šance o plných 40 %. Zaměstnavatelé díky nim osloví i ty, kteří se nehlásí na pozice na full time, protože si to nemohou dovolit vzhledem k jiným závazkům, například kvůli péči o dítě nebo souběhu studia a práce. Zde leží ohromný potenciál nabrat lidi, které by daná firma jinak neoslovila.

Řešení č. 3: Uveďte náplň práce a konkrétní podmínky, které nabízíte –⁠ nikoliv jen obvyklá klišé

Transparentní zveřejňování podmínek včetně mezd významně zvedá počty reakcí. V ČR jsou však platy stále trochu tabu, na portálu Jobs.cz má pouze 30 % inzerátů zveřejněnou mzdu. V případě IT profesí ji zaměstnavatelé uvádějí dokonce jen u 15 až 25 % pozic.

Některé firmy nechtějí odkrýt karty, protože si nevěří, že obstojí v tvrdé konkurenci. Řada zaměstnavatelů má i jiné důvody. Pokud však společnost uvede mzdu a ta je konkurenceschopná, zvedne množství reakcí až dvoj- či trojnásobně. K nastavení odměňování můžete využít data z portálu Platy.cz, kde získáte přehled o aktuálních mzdách a jejich distribuci dle různých parametrů napříč všemi profesemi na trhu, doplněnou o celkový kontext o úrovni odměňování v ČR. Průměrná rozpětí nabízených nástupních mezd u často obsazovaných pozic na Jobs.cz naleznete v prezentaci z Datové snídaně LMC (str. 62–63).

Datová snídaně Q1, 2023 –⁠ Vývoj na pracovním trhu

Stáhnout (pdf, 15.6 MB)

Firmy se uvedením mzdy v inzerátu mohou zviditelnit a oslovit více kandidátů, současně platí, že u vysoce specializovaných pozic nespočívá motivace lidí jen v samotné mzdě, ale jde o kombinaci faktorů. Aby finance pro pozice s vyššími platy fungovaly jako lákadlo ke změně místa, musí být nabídka o 20 až 30 % vyšší než u současného zaměstnavatele.

Přetáhnout třeba špičkového seniorního člověka je extrémně obtížné a nezískáte ho jen penězi, musíte nabídnout více věcí, které ho motivují – například možnostmi dalšího vzdělávání a profesního rozvoje nebo větší mírou autonomie a flexibility. Pochlubte se jimi již v inzerátu.

Najít ty pravé je nyní o fous snazší. Otevřete se novým možnostem, použijte v praxi některý z našich tipů, nebo rovnou všechny. Právě teď můžete na největším pracovním portálu Jobs.cz ulovit sice ne zlaté rybky, ale zlaté nebo bílé límečky.

 
Sdílejte